Back

New Honda City

1.5 CC เกียร์อัตโนมัติ 4-5 ที่นั่ง เบนซิน

ราคาเช่า พ.ย. 64

1 วัน : 1,000 บาท / วัน

2 วันขึ้นไป : 900 บาท / วัน

ราคาเช่า ธ.ค. 64 - ม.ค. 65

ราคา 1,100 บาท / วัน

** ยกเว้น 25 ธ.ค. 64 - 5 ม.ค. 65 **
-- ราคาเช่า 1,200 บาท / วัน --

-------------------------------------------------------------

ราคาเช่า ก.พ.-มี.ค. 65

1 วัน : 1,000 บาท / วัน

2 วันขึ้นไป : 900 บาท / วัน

----------------------------------

จองรถออนไลน์